284-buurtbus-pijnacker

Chauffeurs

De Buurtbus Pijnacker-Nootdorp wordt wordt gereden door een team van ca. 70 gemotiveerde vrijwilligers, die allen lid zijn van de vereniging. Die hebben een vast dienstrooster met ritten van twee uur. Daarnaast is er een aantal reserve-chauffeurs, die invallen als een vaste bestuurder niet beschikbaar is.
We zijn regelmatig op zoek naar nieuwe collega’s. Als u belangstelling heeft om lid te worden van onze vereniging, dan verzoeken wij u een email te sturen aan buurtbuspijnacker@outlook.com met vermelding van uw contactgegevens.

De eisen waaraan een chauffeur moet voldoen zijn:
− De maximum leeftijd is 80 jaar, aanmelding tot de leeftijd van 73 jaar
− In het bezit van een geldig rijbewijs BE
− Tot de aanmeldprocedure behoort een medische keuring
Na aanmelding wordt er zo snel mogelijk contact met u opgenomen.

De procedure daarna is als volgt:
− Eerst een proefrit met twee (bestuurs)leden van de vereniging om de algemene geschiktheid te bekijken.
− Daarna een proefrit met een instructeur van EBS die de rijvaardigheid zal beoordelen.
− Bij gebleken geschiktheid volgt hierna een medische keuring.